PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Cyklotrasa vedoucí přes Bánov [ Cyklotrasa ]

Po naučné stezce okolo zvonice na Lopeníku
Po naučné stezce okolo zvonice na Lopeníku
Z Uherského Brodu do Bojkovic a na Troják
Okres: Uherské Hradiště
délka: 60,5 km

Popis trasy:
· 0,0 km - Uherský Brod - Muzeum J. A. Komenského, tzv. Starý zámek, z poč· átku 18. století postavený italským architektem Domenikem Martinellim. Velmi hodnotný je barokní sloupový sál, tzv. Baraník. Zbytky městského opevnění ze 13.-15. století (jižní a severní č· ást města) s dochovanými baštami Vítkovskou a Bílou. Panský dům - význač· ná renesanč· ní a barokní stavba s arkádovým dvorem a kamennými portály z konce 17. století. Galerie. Otevřeno: denně mimo Po 9.00-12.00, 13.00-17.00. Kostel Mistra Jana Husa - jedna z nejstarších staveb ve městě a nejstarší kostel v kraji. Stavba je připomínaná již v r. 1278, gotický presbytář je z r. 1494. Na královském oblouku jsou zbytky nástěnných maleb ze 14. a 15. století. Věž postavil v r. 1589 Mikuláš Lorek. Kostel byl přestavěn v r. 1667 v barokním slohu.
· 6 km - Šumice - Kostel Narození Panny Marie, kříž u kostela u r. 1863.
· 8,5 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.
· 11 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.
· 15 km - Bojkovice - Zámek Nový Světlov, původně pozdně gotický hrad, jehož dnešní úprava byla provedena v 1. polovině 19. století vídeňským architektem E. Kuschem. Prostory na zámku Světlov a okolní lokality byly nákladně rekonstruovány a upraveny především pro potřeby rekreace. Je zde umístěna expozice Městského muzea v Bojkovicích. U zámku je park. Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince se třemi hřbitovními kaplemi a náhrobky - raně barokní stavba ze 17. století podle návrhu Jana Křtitele Erny. V interiéru barokní obrazy Jana Kryštofa Handkeho a Josefa Fr. Pilze. Eurocamp, 2 koupaliště.
· 20 km - Komňa - V obci je Muzeum J. A. Komenského a jeho pomník od J. Pelikána z r. 1950. Je jedním z domnělých rodišť tohoto myslitele. Možnost exkurze ve sklářské huti Hana Glass Studio, s možností nákupu sklářských výrobků.
· 22,5 km - Motorest Nový dvůr - Lom Rasová (přírodní památka, 4,4 ha) - opuštěný pískovcový lom, zč· ásti zatopený vodou, s výskytem ohrožených druhů rostlin a živoč· ichů
· 28,5 km - Lopeník - Dům č· .p. 141 - ukázka kopanič· ářské usedlosti, památník obětem II. světové války, zvonice. Nauč· ná stezka.
· 32 km - Březová - Cestiska (přírodní památka, 3 ha) - Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní, s výskytem ohrožených druhů rostlin (kozinec dánský, ostřice ptač· í nožka, vstavač· kukač· ka aj.) a živoč· ichů (modrásek hořcový, vzácné druhy píďalky, bramborníč· ek hnědý)
· 43,5 km - Suchá Loz - V místě pramení lithiová kyselka zvaná Loza (lidově Slatina), která je uváděna už v r. 1580 jako léč· ivá voda. Do II. světové války byl pramen komerč· ně využíván. Ordějov - asi 1 km východním směrem od obce se nalézá vodní nádrž, která slouží rekreač· ním úč· elům, vhodná i k rybolovu.
· 46 km - Bánov - Římskokatolický farní kostel sv. Martina - barokní stavba ze 17. století, vznikla přestavbou středověkého kostela stavitelem Antonínem Rigou podle projektu Marinelliho. Památky lidového stavitelství.
· 52 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.
· 54,5 km - Šumice - Kostel Narození Panny Marie, kříž u kostela u r. 1863.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 2, 28.04.2007 v 19:30 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule