PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice [ Sportovní oddíl nebo klub ]

TJ Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice byla založena v roce 1904. Je součástí Sokolské župy Komenského Zlínského kraje a České obce sokolské. Impulzem k obnovení činnosti bylo 90. výročí založení Sokola v Bojkovicích a XII. všesokolský slet v roce 1994.

Sokol od svého založení M. Tyršem v roce 1862 nebyl nikdy organizací jen čistě tělovýchovnou, ale vždy měl v programu i kulturně-společenskou a vlasteneckou náplň. Proto byl zakázán za první světové války Rakouskem a za druhé Německem. Po roce 1948 byl komunisty rozpuštěn. V té době měl Sokol v Bojkovicích přes 300 členů a vyvíjel bohatou tělovýchovnou a kulturně-společenskou činnost.
V současnosti (k 1. 5. 2005) má TJ Sokol Bojkovice 160 registrovaných členů.

Statutární zástupci:
Starosta: ing. Pavel Křižka (tel. 603 585 934)
Jednatel: Jaroslav Blaha (tel. 572 641 565)
Místostarostka a náčelnice odboru všestrannosti: Štěpánka Viceníková (tel. 606 711 862)

Ostatní členové výboru
Vzdělavatelka: Květoslava Ogrodníková (tel. 723 675 466)
Ekonomka: Miroslava Urbánková (tel. 572 642 491)
Hospodář: Karel Koníček (tel. 605 401 590)
Vedoucí oddílu tenisu: Jaroslav Velecký (tel. 602 355 753)
Vedoucí oddílu horolezců: Jaroslav Mlčůch (tel. 572 643 116)
Vedoucí oddílu florbalu: Bc. Roman Fiala (tel. 777 193 339)

Adresa pro korespondenci: Jednatel Blaha Jaroslav, Štefánikova 531, 687 71 Bojkovice
IČO: 61703320
Číslo účtu: 1542867359/0800 ČS a.s. Bojkovice

Vybavenost T.J.
Sokolovna, šatny, sociální zařízení
Dvě hřiště na odbíjenou
Dvě hřiště na tenis
Kryté pódium pro hudbu, dvě nádvoří s tanečním parketem
Možnost pronájmu celého areálu -vhodné pro firemní akce. Bližší informace o pronájmu u hospodáře Karla Koníčka (tel. 605 401 590).

Oddíly
Tenis - Jaroslav Velecký tel. 602 355 753
Sokol využívá svůj areál pro hraní tenisu a každoročně pořádá turnaj o putovní pohár "O nejlepšího sokolského tenistu" a zároveň turnaj pro nečleny "O přeborníka Bojkovic v tenisu" pod záštitou starosty města.

Florbal - Roman Fiala tel. 777 193 339
FBC Sokol Bojkovice trénuje ve Sportovní hale při ZŠ TGM Bojkovice. Družstvo hraje jihomoravskou soutěž mužů, divize - 2. Podrobnosti naleznete na oficiálních internetových stránkách klubu www.bojkovice.xf.cz

Sálová kopaná - Pavel Miča tel. 608 515 786, Josef Urbánek 724 358 289
Družstvo trénuje rovněž ve Sportovní hale. Pořádá tradiční vánoční Štěpánský turnaj. V roce 2004 zvítězilo v župním přeboru v sálové kopané. Družstvo se zúčasňuje turnajů v sálové kopané a futsalu. V únoru letošného roku úspěšně reprezentovalo naši T.J. na turnaji v Praze.

Horolezecký - Jaroslav Mlčůch, tel. 572 643 116
Horolezci vyvíjí svou činnost v letním období nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Alpách. Pro tréninky v zimním období si vybudovali vlastní horolezeckou stěnu v sokolovně.

Turistika - Štěpánka Viceníková tel. 606 711 862, Božena Křižková tel. 721 275 466
Ročně se uskutečňují vycházky a pochody do blízkého okolí i po celé Moravě v délkách 10, 20 i více kilometrů. Na všechny akce má přístup i veřejnost. Programy turistických vycházek jsou uveřejňovány v městském časopise Naše Bojkovsko a v informační skříňce Sokola. Některé celodenní pochody jsou uskutečňovány společně s turisty Sokola Uherský Brod.

Posilovací a kondiční cvičení žen středního věku - Štěpánka Viceníková tel. 572 641 604
Tato cvičení probíhají v budově sokolovny 2x týdně. Jejich vedoucí Štěpánka Viceníková zodpovídá také za organizaci využívání cvičebny sokolovny družstvy akrobatického tance (break dance), horolezců a stolních tenistů.

Družstvo starších žen - Marie Pavlíková, Jarmila Ondřejová tel. 572 641 286
Cvičí pravidelně jednou týdně v tělocvičně ZŠ TGM. Pro udržení kondice a pohybové aktivity využívají cvičení prostná, žebřiny, lavičky, gymnastické míče apod.

Sběratelský - Stanislav Slavíček tel. 572 641 349
Každoročně pořádá burzu sběratelů poštovních známek, pohlednic, mincí, vlaječek pro členy i veřejnost.

Odbíjená mixy - Polanský Marek tel. 732 433 227, Michalčíková Yvetta tel. 723 912 280
V letním období trénuje družstvo na hřišti odbíjené v areálu sokolovny, v zimním období využívá prostory Sportovní haly při ZŠ TGM Bojkovice. Družstvo se zúčastňuje turnajů smíšených družstev ve Zlínském kraji.

Stolní tenis - Ondrušek Miroslav tel. 608 878 341, ing. Martin Bartošík tel. 572 641 288)
Trénují amatérsky v sokolovně a v zimním období v herně stojního tenisu TJ Bojkovice na Tovární ulici. Členové se zúčastňují turnajů v blízkém okolí.

Kuželky - Fiala Jindřich tel. 777 138 188
Družstvo se zúčastňuje přátelských utkání mezi sokolskými jednotami, zejména T.J. Sokol Pitín.

TJ Sokol umožňuje ve svém areálu činnost i nesokolským organizacím, jedná se například o pořádání turnajů v odbíjené Základních škol, Tělovýchovné jednoty Bojkovice "O pohár Bílých Karpat", akce folklórního souboru Světlovan, Domu dětí a mládeže, atd.

Jednou ročně ve spolupráci s mateřskými školami je pořádán závod rodičů s dětmi, při nichž musí malý závodík s jedním rodičem překonat v časovém limitu několik překážek a splnit celou řadu různých sportovních disciplin.

V kulturně-společenské oblasti pořádá Sokol Bojkovice tradiční vzpomínkové pálení hranice za Mistra J. Husa. Na nádvoří sokolovny se uskutečňuje každoročně letní taneční zábava se skupinou Skaláci.
Sokol se stará i o obnovu a údržbu Masarykova dubu a mohylu Sv. Čecha na Hradské Nivě, které jsou významné památky města udržované zásluhou Sokola.

Všichni členové a funkcionáři Sokola Bojkovice vyvíjí svoji činnost dobrovolně a bezplatně a umožňují zájmovou činnost svým členům i nesokolské veřejnosti. Roční členský příspěvek, který obsahuje i úrazové připojištění, činí u mládeže, studentů a důchodců 70 Kč, u výdělečně činných 150 Kč.

V roce 2004 proběhly oslavy 100. výročí založení Sokola a tím organizované tělovýchovy a sportu v Bojkovicích.
TJ Sokol

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Roman Fiala (student) org. 56, 24.03.2006 v 14:27 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule