PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA RRA Bílé Karpaty,o.p.s. za rok 2004

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s.
Druh obecně prospěšných služeb poskytovaných Regionální rozvojovou agenturou Bílé Karpaty, o.p.s.

1. Poradenská činnost pro obce, města, podnikatele a nevládní organizace při přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje a životního prostředí
2. Zpracování rozvojových studií
3. Napomáhání při realizaci státní regionální politiky
4. Iniciace, příprava a realizace projektů pro rozvoj území v rámci vyhlašovaných programů ČR, EU a projektů pro přeshraniční spolupráci ČR-SR
5.Shromažďování informací o česko-slovenském příhraničí v rámci euroregionu Bílé-Biele Karpaty a jejich nabízení obcím a podnikatelům pro propagaci území a pro přípravu projektů zaměřených na rozvoj příhraničních mikroregionů s důrazem na cestovní ruch
6. Příprava tiskových a elektronických propagačních materiálů
7.Tvorba databáze fotografií zajímavostí a atraktivit cestovního ruchu pro území Bílých Karpat a pro širší území v rámci informačního serveru "Infomorava"
Zakladatelé:
1. Bojkovsko, sdružení měst a obcí se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 71189319 zastoupené Květoslavou Ogrodníkovou

2. Karpatria, společnost pro rozvoj turistiky se sídlem Pozlovice 311, 763 26 Luhačovice IČ 70873798 zastoupená Mgr. Alešem Linhartem
Orgány obecně prospěšné společnosti:
- správní rada
- dozorčí rada
- ředitel obecně prospěšné společnosti
Sídlo RRA BK,o.p.s.:
Sušilova 952, Bojkovice 687 71
Úvod
Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty o.p.s. se sídlem Sušilova 952, Bojkovice vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstříku 28.května 2004 (jako nástupnická organizace Regionální rozvojové agentury Bílé Karpaty - Moravské Kopanice o.p.s. se sídlem Žítková 51, Starý Hrozenkov). RRA Bílé Karpaty,o.p.s. navazuje na předchozí zkušenosti získané v řadě projektů (PHARE-Credo, PHARE CBC, Program obnovy venkova LEADER+ aj.).
V roce 2004 se činnost RRA Bílé Karpaty, o.p.s. zaměřila pouze na realizaci projektu "Moravské Kopanice, Bojkovsko, rozvoj pohraničí II. etapa" v rámci Programu obnovy venkova MMR ČR v intencích Programu LEADER+.
Audit účetní závěrky za sledované období vypracovala auditorka Ing. Jitka Brychtová.

Bojkovice 15.9. 2005

Zpracoval ředitel RRA Bílé Karpaty : RNDr. Pavel Kuča

Podrobná VÝROČNÍ ZPRÁVA RRA BK za rok 2004 je k nahlédnutí v sídle této organizace
(tel.: 603 530615).
DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 10.09.2005 v 07:51 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule