PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Výroční zpráva RRA Bílé Karpaty,o.p.s. za rok 2006

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s.
Druh obecně prospěšných služeb poskytovaných Regionální rozvojovou agenturou Bílé Karpaty, o.p.s.
1. Poradenská činnost pro obce, města, podnikatele a nevládní organizace při přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje a životního prostředí
2. Zpracování rozvojových studií
3. Napomáhání při realizaci státní regionální politiky
4. Iniciace, příprava a realizace projektů pro rozvoj území v rámci vyhlašovaných programů ČR, EU a projektů pro přeshraniční spolupráci ČR-SR
5.Shromažďování informací o česko-slovenském příhraničí v rámci euroregionu Bílé-Biele Karpaty a jejich nabízení obcím a podnikatelům pro propagaci území a pro přípravu projektů zaměřených na rozvoj příhraničních mikroregionů s důrazem na cestovní ruch
6. Příprava tiskových a elektronických propagačních materiálů
7.Tvorba databáze fotografií zajímavostí a atraktivit cestovního ruchu pro území Bílých Karpat a pro širší území v rámci informačního serveru "Infomorava"

Zakladatelé:
1. Bojkovsko, sdružení měst a obcí se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 71189319 zastoupené Květoslavou Ogrodníkovou

2. Karpatria, společnost pro rozvoj turistiky se sídlem Pozlovice 311, 763 26 Luhačovice IČ 70873798 zastoupená Mgr. Alešem Linhartem

Orgány obecně prospěšné společnosti:
- správní rada
- dozorčí rada
- ředitel obecně prospěšné společnosti

Sídlo RRA BK,o.p.s.:
Sušilova 952, Bojkovice 687 71
Úvod

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty o.p.s. se sídlem Sušilova 952, Bojkovice vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstříku 28.května 2004 (jako nástupnická organizace Regionální rozvojové agentury Bílé Karpaty - Moravské Kopanice o.p.s. se sídlem Žítková 51, Starý Hrozenkov). RRA Bílé Karpaty,o.p.s. navazuje na předchozí zkušenosti získané v řadě projektů (PHARE-Credo, PHARE CBC, Program obnovy venkova LEADER+ aj.).
Projekty v nichž byla RRA BK příjemcem dotace
v rámci programu INTEREG IIIA

"Společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu" (fotosoutěž a výstava fotografií Bílé-Biele Karpaty, setkání zástupců mikroregionů Bošáčka - Bojkovsko a krajských předtavitelů, vydání propagačního materiálu).

"Studie a dokumentace osazení panelů prezentující přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj turistiky (monitoring přírodních a kulturních zajímavostí regionu, grafické zpracování 40-ti fotopanelů aj.)

Projekty, na nichž se RRA BK v rámci programu INTEREG IIIA podílela

"Infrastruktura cykloturistických a turistických tras" (zhotovení a instalování série dřevěných soch lemující cyklotrasu Šumice - Pitín)

"Mezinárodní setkávání mladých projektantů a výtvarníků na rozhledně Velký Lopeník" (architektonický návrh řešení okolí rozhledny Lopeník, vytvoření odpočinkového zázemí k rozhledně, setkávání projektantů a výtvarníků v rámci vytváření prvků z přírodního materiálu a instalovaných v krajině Bílých a Bielych Karpat).

Ostatní aktivity

Zapojení v Euroregionu Bílé-Biele Karpaty
Aktivní účast v MAS Bojkovsko
Zprovoznění elektronické prezentace: www.fotokarpaty.cz
Audit účetní závěrky za sledované období vypracovala auditorka Ing. Jitka Brychtová.

Hlavní ukazatele:
náklady celkem 1.673 752,67 Kč,-
výnosy celkem 1.624 301,07 Kč
hospodářský zisk -49 451,80 Kč

Zpracoval ředitel RRA Bílé Karpaty : RNDr. Pavel Kuča

Podrobná VÝROČNÍ ZPRÁVA RRA BK za rok 2006 je k nahlédnutí v sídle této organizace
(tel.: 603 530615).
bojkovice@seznam.cz
DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 30.06.2006 v 13:41 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule