PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Další vylepšení turistického informačního systému

Turistický informační systém na uherskobrodsku a zejména bojkovsku se dočkal dalšího vylepšení. Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, která v tomto regionu působí, realizuje v současné době projekt, jehož hlavní náplní je tvorba databáze fotografií, textů a příprava fotopanelů pro prezentace obcí a turistických zajímavostí. Na projekt získala dotaci z programu INTEREG IIIA. I když byl projekt administrativně ukončen koncem roku 2006, pokračoval v roce 2007 a bude pokračovat i v dalším období
V cestovním ruchu je, obdobně jako v jiných odvětvích národního hospodářství, konkurence čím dál větší. Regiony, ve kterých se na cestovní ruch chtějí zaměřit, musí o své návštěvníky (zákazníky) bojovat a své produkty nejen vytvářet, ale také aktivně nabízet. Zjednodušeně se dá říci, že je třeba prodat zboží cestovního ruchu jako každé jiné. Jedním z nejúčinnějších nástrojů "prodeje cestovního ruchu" je turistický informační systém (TIS). Plní vlastně funkci reklamy a inzerce. Lidé se musejí o turistických možnostech dané oblasti nejprve dozvědět a poté se i dobře orientovat.
TIS je možno neustále doplňovat o drobné prvky, které poslouží jak návštěvníkům regionu, tak místním obyvatelům. Patří sem například budování a údržba naučných stezek, různých odpočívadel, úprava studánek, jezírek a rybníčků atd. Pro lepší orientaci návštěvníků je vhodné instalovat na místech soustředěného zájmu turistů (hraniční přechody, městská centra, památkové objekty, rekreačních oblasti) informační tabule.
Na bojkovsku bylo v období 2005-2006 rozmístěno několik desítek informačních panelů, které obsahují zejména textové informace o turistických zajímavostech, obcích, naučných stezkách apod. Umožněno to bylo díky projektu podpořeném z Programu obnovy venkova MMR ČR "Rozvoj Moravských Kopanic".

"Studie a dokumentace osazení panelů prezentující přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj turistiky" organizovala RRA Bílé Karpaty v roce 2006. V jeho rámci bylo připraveno několika desítek "fotopanelů" o zajímavostech oblasti. Projekt podpořil některé nedávno realizované nebo připravované akce zaměřené na rozvoj cestovního ruchu na uherskobrodsku (rozhledna Velký Lopeník, tvorba, cyklotrasy Šumice - Pitín aj.).

Z připravených návrhů bylo zhotovano v roce 2006 dvacet fotopanelú a v roce 2007 v rámci jeho pokračování dalších dvacet
Obce v daném regionu, které mají zájem instalovat další fotopanely, mají k dispozici podklady pro jejich zhotovení. Kromě toho získaly souhrnně zpracované turistické informace, resp. jejich aktualizaci. Dalším výstupem projektu je rozsáhlá databáze kvalitních fotografií, které budou sloužit k prezentaci regionu a obcí. Texty i fotografie mohou obce bezplatně využívat pro přípravu svých propagačních materiálů. Jejich náhledy jsou umístěny na těchto stránkách.
Další informace:
RRA Bílé Karpaty o.p.s.,
RNDr. Pavel Kuča, 603 530 615, bojkovice@seznam.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 30.07.2006 v 17:58 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule