PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Výroční zpráva RRA Bílé Karpaty,o.p.s. za rok 2010

RRA Bílé Karpaty - výroční zpráva za rok 2010
Vymezení okruhů činností
1. Poradenská činnost pro obce, města, podnikatele a nevládní organizace při přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje a životního prostředí
2. Zpracování rozvojových studií
3. Napomáhání při realizaci státní regionální politiky
4. Iniciace, příprava a realizace projektů pro rozvoj území v rámci vyhlašovaných programů ČR, EU a projektů pro přeshraniční spolupráci ČR-SR
5.Shromažďování informací o česko-slovenském příhraničí v rámci euroregionu Bílé-Biele Karpaty a jejich nabízení obcím a podnikatelům pro propagaci území a pro přípravu projektů zaměřených na rozvoj příhraničních mikroregionů s důrazem na cestovní ruch
6. Příprava tiskových a elektronických propagačních materiálů
7.Tvorba databáze fotografií, zajímavostí a atraktivit cestovního ruchu pro území Bílých Karpat a pro širší území v rámci informačního serveru "Infomorava"
Zakladatelé:
1. Bojkovsko, sdružení měst a obcí se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 71189319

2. Karpatria, společnost pro rozvoj turistiky se sídlem Zádveřice 210, 763 12 Vizovice, IČ 70873798

Orgány obecně prospěšné společnosti:
- správní rada
- ředitel obecně prospěšné společnosti

Sídlo RRA BK,o.p.s.:
Sušilova 952, Bojkovice 687 71
Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty o.p.s. se sídlem Sušilova 952, Bojkovice vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstříku 28.května 2004.
Aktivity v roce 2010 (v rámci smlouvy o pracovní činnosti v omezeném rozsahu 1 pracovníka RRA BK)
RRA Bílé Karpaty,o.p.s. omezila svoji činnost na pokračování projeku "Studie a dokumentace osazení panelů prezentující přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj turistiky" V rámci pokračování tohoto projektu se zaměřila na aktivity zaměřené na propagaci cestovního ruchu v mikroregionu Bojkovsko (tvorba www stránek, informačních panelů pro interiér i exteriér, směrové informační tabule aj.)
RRA BK prováděla konzultační a poradenskou činnost pro MAS Bojkovska a zejména pro mikroregion Bojkovsko (rozvoj cykloturistiky, prezentace realizovaných projektů v rámci mikroregionu, administrativní pomoc v rámci pokračování projektů administrovaných mikroregionem).

Ostatní aktivity

Aktivní účast v MAS Bojkovsko
Internetová prezentace: www.fotokarpaty.cz
Audit účetní závěrky za sledované období vypracovala auditorka Ing. Jitka Brychtová.

Hlavní ukazatele:
náklady celkem 127 461 Kč
výnosy celkem 207 455 Kč
výsledek hosp. po zdanění - 79 994 Kč

ředitel RRA Bílé Karpaty : RNDr. Pavel Kuča

Podrobná Výroční zpráva RRA BK,o.p.s. za rok 2010 je k nahlédnutí v sídle této organizace
(tel.: 603 530 615).
bojkovice@seznam.cz
DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 29.06.2011 v 14:09 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule